Home

 

Uitnodiging voor een brainstormavond over de toekomst van het Zuidenveld voor een ieder die het

Zuidenveld een warm hart toedraagt

 

Wanneer    : dinsdag 21 april a.s. 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Locatie       : de Hesselerhof

                    Beatrixlaan 23 A

                    7861 AG Oosterhesselen

 

Beste liefhebbers van het Zuidenveld,

 

Zoals wellicht bekend, zal tijdens de Zuidenveldtentoonstelling in Oosterhesselen geen achtkampcompetitie zijn. Dit is spijtig, maar heeft ons allen wel aangezet tot nadenken over de toekomst van het Zuidenveld. Ook is gebleken dat het Zuidenveld in vele harten heel diep verscholen zit. Het Zuidenveld gaat om plezier, samenwerking, competitie met een knipoog en laten zien wat je kan, als kern, als mens, als dier.

Maar hoe gaan wij die toekomst in? Daarover willen wij op dinsdag 21 april a.s. geheel blanco en vrij met elkaar in gesprek gaan. We hebben "buitenstaander" Jan Willem Wolff (www.janwillemwolff.nl) bereid gevonden dit gesprek te begeleiden.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Laat het ook aan anderen weten. Het is een open bijeenkomst. We zijn benieuwd naar ieders inbreng, idee en mening. De ontvangst is vanaf 19.30, de start is om 20.00. De avond duurt ongeveer tot 22.00 uur

Wat gaan we doen?
We beginnen de avond met een korte inleiding van voorzitter Grietje Naber. Daarna delen we de stand van zaken, voorts gaan we brainstormen over de vraag "Hoe krijgen we de komende jaren de mooiste etalages van het Zuidenveld en wat stellen we daarin tentoon?" Het vormt een uitdaging de komende jaren om - naast de goede elementen uit het verleden die we behouden, ook op deze manier het beste van onszelf te laten zien in bijvoorbeeld de "collegiale competitie" die al jaren centraal heeft gestaan. Een andere vraag is hoe we ook in de toekomst jongeren (blijven) betrekken bij het evenement en (wellicht nieuwe?) onderdelen daarvan. Bijvoorbeeld met een loopevenement, gaming, een catwalkshow. Alles staat open. De status van de avond is informeren en opiniërend en niet besluitvormend. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen tijd denken we dat het nuttig is om met elkaar op deze wijze in gesprek te gaan. Kunt u niet komen maar wilt u uw inbreng wel kenbaar maken? Of kent u iemand die zijn/haar mening graag kenbaar maakt maar niet kan komen? Stuur dan een mail met een duidelijke uitleg naar: ina.albring@hotmail.com.
Voor vragen kunt u terecht bij Grietje Naber grietjenaber@gmail.com of op nummer 0591-522682 of bij oud bestuurslid Roelie Lubbers, rlubbershilbrands@hetnet.nl of op nummer 06-53303499. 

Wij zien uit naar uw komst en hopen dat een ieder vol energie en ideeën en met open vizier naar de toekomst, huiswaarts keert. 

 

 

Het Zuidenveld wordt in 2015 gehouden in het mooie zanddorp Oosterhesselen. 

Het terrein wordt ingericht tussen de dorpen Oosterhesselen en Gees.

 

 Zuidenveld werkt aan nieuw jasje Achtkamp.

 De Achtkamp tijdens het Zuidenveld in Oosterhesselen, gaat niet door. De Achtkamp, waar partijen uit de 8 voormalige kernen ten strijde gaan met de Achtkampbokaal als inzet, krijgt een nieuw jasje.

Tijdens voorbereidende gesprekken van het Tentoonstellingsbestuur en de Achtkampen werd men het niet eens over het te volgen beleid. Er zijn uitspraken over en weer gemaakt die verkeerd zijn gevallen. Hierop hebben de voorzitters van de Achtkampkernen unaniem besloten zich terug te trekken, waardoor het houden van een Achtkamp in Oosterhesselen niet meer mogelijk bleek.

Tijdens een bijeenkomst met een aantal oud-bestuursleden, huidige bestuursleden van TTV en niet opgestapte achtkampers zijn alle zaken uitgesproken en is gezocht naar een oplossing. Er is besloten om naar de toekomst te kijken om het mogelijk te maken dat de achtkamp in Odoorn weer op het programma staat.

Hiervoor wordt er een brainstorm avond georganiseerd waarbij een ieder die het Zuidenveld een warm hart toedraagt uitgenodigd is. Tijdens deze avond, in De Hesselerhof in Oosterhesselen op 21 April, aanvang 20:00 uur wordt besproken hoe we een Zuidenveld kunnen vormen dat klaar is voor de toekomst. Wellicht met totaal nieuwe onderdelen. Elk idee kan ingebracht worden. De gespreksleider van deze avond zal zijn de heer Jan-Willem Wolff.

Personen die een idee willen inbrengen, maar niet op de avond kunnen zijn, kunnen een e-mail sturen met een duidelijke uitleg naar: ina.albring@hotmail.com

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het Zuidenveld is een co-productie van drie instanties, namelijk de Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld, de Achtkampcommissie en de Plaatselijke Commissie van de organiserende kern. De tentoonstellingsvereniging organiseert de veekeuringen, ponyconcoursen, paardenconcoursen en nationaal concours hippique, kort gezegd de activiteiten overdag. Ook de festiviteiten daaromheen, zoals de Zuidenveldbrink, worden door de tentoontstellingsvereniging georganiseerd. De vereniging werkt nauw samen met andere instanties zoals bijvoorbeeld KWPN en KNHS. Deze vereniging is elk jaar in een andere kern actief met de tentoonstelling.


De achtkampcommissie is verantwoordelijk voor de achtkampcompetitie die gestreden wordt tussen de acht Zuidenveldkernen op tal van terreinen, zoals de keuringen (van het vee en de tuinen, bogen en praalwagens) en het maken van de praalwagens.

Het plaatselijk comité draagt zorg voor de plaatselijke activiteiten zoals de optocht, de erebogen in het dorp, de straatversieringen, de tuinverlichtingen, de lichtroute en de feestavonden in de tent, kort gezegd de activiteiten in het dorp en ’s avonds in de tent.