Home


De ledenvergadering is op woensdag 16 maart aanstaande in "de Boshof" te Odoorn.

Door hier te klikken kunt u de agenda inzien. 

Door hier te klikken kunt u de notulen van 2015 lezen. 

Het Zuidenveld wordt van 7 tot en met 10 juli 2016 gehouden in Odoorn. 

Door de huidige Plaatselijke Commissie is een brief huis aan huis verspreidt met de namen van de contactpersonen van de verschillende buurten. 

Door hier te klikken kunt u de brief inzien. 

 

Werkgroep "Zuidenveld"

In september komt de werkgroep bij elkaar om te brainstormen over de eventuele mogelijk heden voor een nieuw te organiseren evenement met nieuwe, andere mogelijkheden. Uit de achtkernen van het Zuidenveld denken verschillende mensen mee over de invulling hiervan. Voorzitter is de heer Kees van Wijngaarden. Zodra er meer duidelijkheden zijn, kunt u dit lezen op deze website.

 

 

 

 

 Zuidenveld werkt aan nieuw jasje Achtkamp.

 De Achtkamp tijdens het Zuidenveld in Oosterhesselen, gaat niet door. De Achtkamp, waar partijen uit de 8 voormalige kernen ten strijde gaan met de Achtkampbokaal als inzet, krijgt een nieuw jasje.

Tijdens voorbereidende gesprekken van het Tentoonstellingsbestuur en de Achtkampen werd men het niet eens over het te volgen beleid. Er zijn uitspraken over en weer gemaakt die verkeerd zijn gevallen. Hierop hebben de voorzitters van de Achtkampkernen unaniem besloten zich terug te trekken, waardoor het houden van een Achtkamp in Oosterhesselen niet meer mogelijk bleek.

Tijdens een bijeenkomst met een aantal oud-bestuursleden, huidige bestuursleden van TTV en niet opgestapte achtkampers zijn alle zaken uitgesproken en is gezocht naar een oplossing. Er is besloten om naar de toekomst te kijken om het mogelijk te maken dat de achtkamp in Odoorn weer op het programma staat.

Hiervoor wordt er een brainstorm avond georganiseerd waarbij een ieder die het Zuidenveld een warm hart toedraagt uitgenodigd is. Tijdens deze avond, in De Hesselerhof in Oosterhesselen op 21 April, aanvang 20:00 uur wordt besproken hoe we een Zuidenveld kunnen vormen dat klaar is voor de toekomst. Wellicht met totaal nieuwe onderdelen. Elk idee kan ingebracht worden. De gespreksleider van deze avond zal zijn de heer Jan-Willem Wolff.

Personen die een idee willen inbrengen, maar niet op de avond kunnen zijn, kunnen een e-mail sturen met een duidelijke uitleg naar: ina.albring@hotmail.com

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het Zuidenveld is een co-productie van drie instanties, namelijk de Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld, de Achtkampcommissie en de Plaatselijke Commissie van de organiserende kern. De tentoonstellingsvereniging organiseert de veekeuringen, ponyconcoursen, paardenconcoursen en nationaal concours hippique, kort gezegd de activiteiten overdag. Ook de festiviteiten daaromheen, zoals de Zuidenveldbrink, worden door de tentoontstellingsvereniging georganiseerd. De vereniging werkt nauw samen met andere instanties zoals bijvoorbeeld KWPN en KNHS. Deze vereniging is elk jaar in een andere kern actief met de tentoonstelling.


De achtkampcommissie is verantwoordelijk voor de achtkampcompetitie die gestreden wordt tussen de acht Zuidenveldkernen op tal van terreinen, zoals de keuringen (van het vee en de tuinen, bogen en praalwagens) en het maken van de praalwagens.

Het plaatselijk comité draagt zorg voor de plaatselijke activiteiten zoals de optocht, de erebogen in het dorp, de straatversieringen, de tuinverlichtingen, de lichtroute en de feestavonden in de tent, kort gezegd de activiteiten in het dorp en ’s avonds in de tent.