Vaarzen Jackpot

Aanmelden kon tot 1 februari 2018 en is dus helaas niet meer mogelijk. 


Geachte veehouder,

Tijdens het Zuidenveld Dalen zal er op vrijdag 13 juli de gebruikelijke rundveekeuring plaatsvinden.
Wij als Zuidenveld zijn benaderd door de fokstudieclub Dalen om gezamenlijk een nieuw onderdeel toe te voegen aan de keuring, namelijk:

De Vaarzen Jackpot

Hierbij kunnen veehouders pinken opgeven die in de periode van februari 2018 t/m juni 2018 zullen kalven. Tijdens het Zuidenveld zal de jury deze vaarzen in een aparte rubriek beoordelen. Voor de nummers 1, 2 en 3 zijn er geldprijzen te winnen en zullen deze dieren meedoen aan de kampioenskeuring van het Zuidenveld.

De spelregels Vaarzen Jackpot:
Opgave dieren voor 1 februari 2018
Dieren zijn geboren na 1 februari 2016
Dieren zijn geïnsemineerd voor 1-10-2017
Max aantal dieren per bedrijf: 2
Inschrijfgeld: € 25,– per dier
Betaling voor 15 februari 2018 aan de fokstudieclub Dalen
(na opgave ontvangt u een factuur) ( Niet tijdig betaling = geen deelname)

Wij zijn erg verheugd met dit nieuwe onderdeel en hopen dan ook dat er veel dieren voor dit onderdeel opgegeven worden. We denken dan ook dat dit een lage drempel is om dieren op te geven vanwege het gokkende element (niet weten hoe een pink er straks als vaars voorstaat). De eerste opgaven voor dit onderdeel zijn al bekend!

Vanuit de Fokstudieclub Dalen is er een commissie opgericht die verantwoordelijk is voor de opgave en eventuele hulp bij het klaarmaken van de dieren.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Fokstudieclub Dalen:
Wim Kiers: 06-53399256 / kierswim@hotmail.com
Jan-Hendrik Meppelink: 06-51311740
Harrie Lubbers: 06-41757446

De veterinaire regels van dit onderdeel zijn gelijk aan de reguliere keuring, dit geldt eveneens voor het toilet van de dieren.

Zoals gebruikelijk zal medio april/mei de uitnodiging voor alle overige onderdelen van de rundveekeuring en natuurlijk de kalveropfokwedstrijd verstuurd worden.
Hierbij zullen de veterinaire regels meegezonden worden.

En verder nog even dit:

Wij krijgen af en toe vragen over de veterinaire regels of vragen over de regels rondom begeleiden en toiletteren. Wij staan natuurlijk altijd open voor eventuele verbeteringen en inbreng van inzenders. Zijn er zaken die u graag ter overweging in zou willen brengen of heeft u specifieke vragen dan horen wij dat graag.

Het doorgeven van uw e-mailadres kunt u doen via secretariaatzuidenveld@gmail.com

Bijgaand treft u het opgaveformulier aan.

Opgaveformulier Vaarzenjackpot (.docx)
Opgaveformulier Vaarzenjackpot (.pdf)

Deze kan ingeleverd worden bij het secretariaat van de Fokstudieclub Dalen.
J.H. Jansen
Middendorp 7
7761 PP Schoonebeek
fokstudieclubdalen@hotmail.com