Bouw ereboog overal toegestaan: (óók over de Europaweg)

Paardenboog Zuidenveld Schoonebeek

Op meerdere plaatsen zullen straks ter gelegenheid van het Zuidenveld erebogen worden gebouwd. De initiatiefnemers bepalen zelf in welke straat en op welke plek ze die boog neerzetten. Dat kan en mag overal. Ook over de Europaweg. Als men zich maar houdt aan de gestelde regels en voorwaarden.

Naar aanleiding van opmerkingen dat een boog over de doorgaande Europaweg niet zou zijn toegestaan; hebben we navraag gedaan bij de gemeente c.q. provincie. Als het bouwwerk maar voldoet aan de algemene voorschriften, dan zijn bogen overal toegestaan. (Die voorschriften zijn: minimale doorrijhoogte 4.20 meter en plaatsing van de zijkanten/staanders 0,50 meter uit de zijkant van de weg.)

Aangeboden

Compleet ‘geraamte’ van/voor boog. Goede zware metalen constructie met overspanning/breedte van ruim zeven meter. (kan eventueel dus over brede weg!) Geïnteresseerde buurten kunnen bellen met voorzitter Harrie Timmerman via tel.: 06-51627035

Aanmelden versieringen tot uiterlijk 15 maart!

De organisatie van het Zuidenveldfeest wil straks graag een Kijkroute uitstippelen die de bezoekers langs alle versieringen leidt. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat elke straat of buurt waar een of andere versiering wordt aangebracht, uiterlijk 15 maart is aangemeld.  Na genoemde datum zal de route worden vastgesteld.

Aanmelden kan dus tot 15 maart via het aanmeldformulier, bij de secretaris van Stichting Zuidenveld Schoonebeek Trijn Finke, te bereiken via telefoon 06-29454729  of mail naar info@zuidenveld.com

Optocht met aanvulling….

De optocht, vast onderdeel van het Zuidenveldfeest, krijgt dit jaar in Schoonebeek  een wat andere opzet. De traditionele stoet van praalwagens wordt voorafgegaan c.q. ingeluid met drie min of meer op zich zelf staande onderdelen, te weten:                                                                                           

a) Presentatie van plaatselijke ondernemers    

b) Show van 100 jaar transport en vervoer        

c) Presentatie Jeugd en Zuidenveld                                                                                                                                                                                      

Als u een bijdrage zou willen leveren aan één van genoemde onderdelen, bijvoorbeeld met een praalwagen óf een ’oud voertuig’ in het kader van honderd jaar transport en vervoer; neem dan contact met ons op via tel. 06-51627035 of stuur een mail naar info@zuidenveld.com (of via het aanmeldformulier op de site).

Dizze en Jannes

Op donderdagavond 9 juli zal ‘Dizze’, wanneer de optocht afgelopen is, optreden in de tent. Op zaterdagavond 11 juli zal Jannes later op de avond optreden.

Wordt sponsor/donateur.

De organisatie van een evenement als het Zuidenveld vergt veel inzet van vrijwilligers; maar kost ook veel geld. Om het evenement te kunnen bekostigen zijn we afhankelijk van subsidie en donaties. Een flink aantal bedrijven en organisaties hebben we al als sponsor mogen inschrijven. Wilt u ook een bijdrage leveren; neem dan contact op met Gert Jan Schoemakers via telefoon 06-53325125 of email: g.j.schoemakers@gmail.com  Hij vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

Aanmelden bogen-straatversiering-wagen

Hebt u uw buurt of straat al aangemeld voor de straatversiering? Als dat nog niet is gebeurd; geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij zijn bezig om de routes voor de optocht en de kijkroute vast te stellen. En we willen hierbij zo veel mogelijk rekening houden met de straks tijdens het Zuidenveld aanwezige versiering en verlichting. Dus: bent u van plan om straatversiering aan te brengen of een boog te bouwen; geef dit dan aan ons door. Hetzelfde geldt voor deelname aan de optocht.