December 2020

De besturen van de Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld en de Stichting Zuidenveld Schoonebeek oriënteren zich op dit moment over de mogelijkheden om in juli 2021 het uitgestelde Zuidenveld 100-feest in Schoonebeek te houden.
Een aantal opties wordt vooralsnog open gehouden. Mochten er geen beperkingen meer zijn, dan zal het evenement in de oorspronkelijk geplande opzet worden gehouden.
Als er medio dit jaar toch nog beperkingen ten aanzien van de organisatie van evenementen zijn; dan zal aan een aangepast programma moeten worden gedacht. Bijvoorbeeld alternatieven voor de traditionele optocht, een openluchtfeest i.p.v. een feesttent. In het allerergste geval zal het feest opnieuw moeten worden afgeblazen. Maar dat hopen wij uiteraard niet en daar gaan we ook niet van uit!
Het is op dit moment allemaal nog wat onzeker hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt; maar wij vinden het niet goed om alleen maar af te wachten. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en eventuele plannen.
Wij wensen iedereen, ondanks de huidige situatie, goede kerstdagen en een gezond (feestjaar) 2021!

TTV Het Zuidenveld
Grietje Naber (voorz.)
Ina Albring (secr.)

St. Zuidenveld Schoonebeek
Harrie Timmerman (voorz.)
Trijn Finke (secr.)

Inschrijving vaarzen jackpot zuidenveld schoonebeek 2021

Na de teleurstelling van het afgelopen jaar, vanwege het het moeten annuleren van het zuidenveld, hebben wij er voor aankomend jaar er het volste vertrouwen in dat we in 2021 al dan niet met enige aanpassing het zuidenveld wel kunnen organiseren.

De inschrijving voor de vaarzenjackpot is weer open.

 Jullie kunnen dieren opgeven tot 15 januari 2021

Opgave per dier  €25,-

3 dieren opgeven is 2 betalen.

DING OOK MEE NAAR DE PRIJZEN POT!

Mochten jullie twijfel hebben over mogelijke opgave of graag hulp willen bij het uitzoeken van dieren laat het dan even weten via Secretariaatzuidenveld@gmail.com waarna er contact gezocht zal worden.

Opgave formulieren kunnen jullie terug vinden op de website :

Namens ttv zuidenveld,

Jan Hendrik meppelink

Harrie Lubbers

Namens fokclub Dalen

Wim Kiers  

Rest ons jullie nog een goede jaarwisseling, een  voorspoedig en vooral gezond  2021 toe te wensen.

Mvg rundveecommissie ttv zuidenveld