Streep door Zuidenveld 2020

Streep door Zuidenveld 2020
Er komt dit jaar geen Zuidenveld. De onlangs gestaakte voorbereidingen zullen niet worden hervat. De Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld en de Stichting Zuidenveld Schoonebeek hebben samen besloten tot afgelasting. Dit door de onzekerheid die er nog steeds bestaat hoe lang de coronacrisis voortduurt. De jubileumeditie van het Zuidenveld wordt, zo is besloten, een jaar opgeschoven. De organisatie noemt het belangrijk om het besluit nu al te nemen en bekend te maken om zo voor iedereen duidelijkheid te scheppen.
Uiteraard betreuren wij dit besluit te moeten nemen. Maar we denken dat iedereen er begrip voor heeft. ,,We gaan ervan uit de reeds gestarte voorbereidingen volgend voorjaar weer wordt opgepakt. Laten we hopen dat we in 2021 een goed Zuidenveld 100 kunnen vieren, zonder beperkingen.
De reeds aangegane afspraken en verplichtingen ten aanzien van het al geplande programma zullen in goed overleg aangehouden worden tot 2021. Dat geldt ondermeer ook voor de verpachtingen en contracten met het artiestenbureau. Er zijn nog wel een paar alternatieve mogelijkheden bekeken, maar die werden niet realistisch geacht.
Ook de geplande activiteiten van de jubileumcommissie worden opgeschort. Mogelijk zullen in het najaar, afhankelijk van de situatie, bepaalde activiteiten alsnog worden gehouden.
(Zie ook het artikel in Dagblad vh Noorden en de Emmer Courant van donderdag 9-4-’20)

Zuidenveld Schoonebeek 2020?????

De coronacrisis beheerst op dit moment het hele maatschappelijke, zakelijke en culturele leven. En niemand weet hoe lang het duurt voordat we het ‘normale leven’ weer kunnen oppakken. Onder deze onzekerheid gaat ook de organisatie van het Zuidenveldevenement gebukt.

Het is twijfelachtig of de inmiddels voor een belangrijk deel stilgelegde voorbereidingen op korte termijn kunnen en mogen worden hervat. En of er dan nog voldoende tijd is om alles op tijd klaar te hebben. Maar, we geven de moed en het vertrouwen op dit moment nog niet op.

Zowel de Tentoonstellingsvereniging als de Stichting Zuidenveld Schoonebeek vinden het nog net te vroeg om de knoop nu door te hakken. Wij vragen dus nog even geduld. Medio april hopen wij een weloverwogen en voor iedereen begrijpelijke beslissing te kunnen nemen. Leidraad zal daarbij met name de adviezen van de regering en het RIVM zijn. U hoort nader van ons.

Grietje Naber, vz Tentoonstellingsver. Het Zuidenveld

Harrie Timmerman, vz Stichting Zuidenveld Schoonebeek

We bereiden ons voor op het Zuidenveld..

Hopelijk zwakt het  Corona-virus langzaam af

Hoewel het nog wel een kleine vier maanden duurt, houdt het heersende corona-virus ons allemaal bezig. Best begrijpelijk dat mensen zich afvragen of het Zuidenveld in Schoonebeek dit jaar wel door gaat… Niemand weet hoe de ziekte zich de komende maanden zal ontwikkelen. Het is op z’n Drents gezegd “almaol koffiedik kiek’n”.

Laten wij ons gezond verstand gebruiken. Hoewel het er op dit moment helaas nog niet op lijkt; laten we er vanuit gaan dat het virus de komende maanden afzwakt. Dat we in juli er slechts over napraten en er niet meer onder gebukt gaan…

Als organisatie gaan wij in elk geval gewoon verder met de voorbereidingen. Het brengt een uitdaging met zich mee. Zowel voor de organisatie als de bevolking, die er massaal al zo druk mee bezig is. En waar wij van onder de indruk zijn!                                        

Laten wij samen duimen, hopen en er vertrouwen in hebben dat er straks alle reden is om samen een feestelijk Zuidenveld-100 te vieren. Wij bereiden ons daar samen verder op voor!

Bouw ereboog overal toegestaan: (óók over de Europaweg)

Paardenboog Zuidenveld Schoonebeek

Op meerdere plaatsen zullen straks ter gelegenheid van het Zuidenveld erebogen worden gebouwd. De initiatiefnemers bepalen zelf in welke straat en op welke plek ze die boog neerzetten. Dat kan en mag overal. Ook over de Europaweg. Als men zich maar houdt aan de gestelde regels en voorwaarden.

Naar aanleiding van opmerkingen dat een boog over de doorgaande Europaweg niet zou zijn toegestaan; hebben we navraag gedaan bij de gemeente c.q. provincie. Als het bouwwerk maar voldoet aan de algemene voorschriften, dan zijn bogen overal toegestaan. (Die voorschriften zijn: minimale doorrijhoogte 4.20 meter en plaatsing van de zijkanten/staanders 0,50 meter uit de zijkant van de weg.)

Aangeboden

Compleet ‘geraamte’ van/voor boog. Goede zware metalen constructie met overspanning/breedte van ruim zeven meter. (kan eventueel dus over brede weg!) Geïnteresseerde buurten kunnen bellen met voorzitter Harrie Timmerman via tel.: 06-51627035

Aanmelden versieringen tot uiterlijk 15 maart!

De organisatie van het Zuidenveldfeest wil straks graag een Kijkroute uitstippelen die de bezoekers langs alle versieringen leidt. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat elke straat of buurt waar een of andere versiering wordt aangebracht, uiterlijk 15 maart is aangemeld.  Na genoemde datum zal de route worden vastgesteld.

Aanmelden kan dus tot 15 maart via het aanmeldformulier, bij de secretaris van Stichting Zuidenveld Schoonebeek Trijn Finke, te bereiken via telefoon 06-29454729  of mail naar info@zuidenveld.com

Optocht met aanvulling….

De optocht, vast onderdeel van het Zuidenveldfeest, krijgt dit jaar in Schoonebeek  een wat andere opzet. De traditionele stoet van praalwagens wordt voorafgegaan c.q. ingeluid met drie min of meer op zich zelf staande onderdelen, te weten:                                                                                           

a) Presentatie van plaatselijke ondernemers    

b) Show van 100 jaar transport en vervoer        

c) Presentatie Jeugd en Zuidenveld                                                                                                                                                                                      

Als u een bijdrage zou willen leveren aan één van genoemde onderdelen, bijvoorbeeld met een praalwagen óf een ’oud voertuig’ in het kader van honderd jaar transport en vervoer; neem dan contact met ons op via tel. 06-51627035 of stuur een mail naar info@zuidenveld.com (of via het aanmeldformulier op de site).

Dizze en Jannes

Op donderdagavond 9 juli zal ‘Dizze’, wanneer de optocht afgelopen is, optreden in de tent. Op zaterdagavond 11 juli zal Jannes later op de avond optreden.

Wordt sponsor/donateur.

De organisatie van een evenement als het Zuidenveld vergt veel inzet van vrijwilligers; maar kost ook veel geld. Om het evenement te kunnen bekostigen zijn we afhankelijk van subsidie en donaties. Een flink aantal bedrijven en organisaties hebben we al als sponsor mogen inschrijven. Wilt u ook een bijdrage leveren; neem dan contact op met Gert Jan Schoemakers via telefoon 06-53325125 of email: g.j.schoemakers@gmail.com  Hij vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

Aanmelden bogen-straatversiering-wagen

Hebt u uw buurt of straat al aangemeld voor de straatversiering? Als dat nog niet is gebeurd; geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij zijn bezig om de routes voor de optocht en de kijkroute vast te stellen. En we willen hierbij zo veel mogelijk rekening houden met de straks tijdens het Zuidenveld aanwezige versiering en verlichting. Dus: bent u van plan om straatversiering aan te brengen of een boog te bouwen; geef dit dan aan ons door. Hetzelfde geldt voor deelname aan de optocht.

Sponsoractie!

Bij opgave voor de straatversiering voor het Zuidenveld 2020 in Schoonebeek kom je als groep in aanmerking voor een eenmalige sponsoring van materialen van € 200,-

Deze bon mag je besteden bij de Fixet in Schoonebeek, de Hubo in Nieuw Amsterdam of de Hubo in Erica. Dit wordt jullie aangeboden door de NAM en de genoemde ‘Doe-het-zelf’ zaken.

Na opgave krijgen jullie een mail van ons waarmee je de bon kunt afhalen bij onze secretaris, Trijn Finke. Groepen die zich al hebben opgegeven zullen door ons benaderd worden.

PLC Schoonebeek.