Uitslagen

Bogen

 1. Oostersebos met ‘100 jaar agrarisch en maatschappelijke ontwikkeling’
 2. Middendorp met ‘natuurlijk middendorp
 3. Hekmanswijk met ‘energie

Tuinen

 1. H. Gijlers, Europaweg 34
 2. een gedeelde tweede plaats voor G.J. Klaassen, Gasthuislanden 17 en H. Koop, Gasthuislanden 6
 3. A. Kroeze, Prinsenhofweg 3

Straten

 1. Belgielaan, met spreekwoorden over schapen
 2. Duitslandlaan, Frankrijklaan en Portugallaan met Ice Age
 3. Liaslaan, met 100 jaar roem met dier graan en bloem
 4. Flintenpad met sport
 5. ’t Rak met feest in de stal

Praalwagens

 1. Padhuis met ‘na 100 jaar niet uitgeput
 2. Westeind, met ‘Red de bij’
 3. Nw. Amsterdamseweg met ‘Zuidenveld door de jaren’

en een extra stimuleringsprijs voor de waterkuip van Hans

Wagens van de kernen (jury uitslag)

 1. Dalen
 2. Odoorn
 3. Sleen
 4. Schoonebeek

Update

Even nog wat laatste mededelingen voordat het feest van start gaat.

Donderdag vanaf 10 uur komt de jury langs bij de straten, en bogen om te beoordelen. De tuinen worden deels al eerder beoordeeld maar hierover hebben de tuineigenaren bericht gehad. Het is een onafhankelijke jury bestaande uit mensen die niet uit Schoonebeek komen. De straten worden niet meer apart met verlichting gejureerd. De uitslag wordt donderdag na de optocht in de feesttent bekend gemaakt.

Kaarten voor de feestavonden zijn nog online te koop (www.eventree.nl) en bij Markant. Last minute zijn ze (indien nog niet uitverkocht) ook verkrijgbaar bij de kassa bij het feestterrein op vrijdag- en zaterdagavond.

Tijdens de optocht worden de betreffende straten vanaf 16.00 uur afgesloten.

Lichtroute

Paardenboog Zuidenveld Schoonebeek

De kijkroute langs de versierde straten is bekend. Het is een heel gepuzzel en we hebben ons best gedaan om alle versierde straten helemaal of in elk geval deels in de route op te nemen. Dank voor jullie inzet er doen bijna 40 straten mee! Tijdens de optocht op donderdagavond de route liever niet rijden maar pas na afloop van de optocht.

Kijkroute  (RA Rechtsaf slaan  LA = Links afslaan)

Europaweg vanaf rotonde – volgen tot café Dorgelo LA Norbruislaan – LA De Pienhoek – RA De Toeslag – LA Albstraat – LA Hankenhofweg –RA Kerkeind – RA Osselaan – LA Beeklanden – RA EEG-laan – LA Duitslandlaan –RA Italielaan – LA Belgielaan – RA Duitslandlaan – RA Frankrijklaan – LA EEG-laan –LA Duitslandlaan –  LA Portugallaan – RA EEG-laan – RA Beeklanden – RA Beekmaat – LA Achterkamp – RA vervolg Achterkamp – RA Beeklanden – aan het eind draaien- RA Diekmaat – RA De Slagen – LA Het Schut – LA ’t Rak – RA Grellimaat – LA Het Schut – LA ’t Rak – LA Grellimaat – LA Het Schut – RA Nieuw-Amsterdamseweg- LA Westersebos – LA Klaassensweg – LA Europaweg – RA Lauensteinstraat – LA De Mente – RA Ged. Bargerbeek – RA De Kerfjes – LA Andrieserf – RA Gasthuislanden – RA Lauensteinstraat – RA De Mente – RA Ged. Bargerbeek – LA De Kerfjes – Rechtdoor Flintenpad – RA Liaslaan – RA Ratelaar – LA Waterbies (via fietspad) – RA Waterbies – RA Beekpunte (aan eind omkeren – RA Waterbies Flintenpad –RA Kerkhoflaan – RA Spanjaardspad – RA Kosterijweg – RA Kooikerlaan – LA Flintenpad – LA de Gloep – RA Kooikerlaan – LA flintenpad –LA Liaslaan – RA Spanjaardspad – RA Europaweg – LA Hekmanswijk – LA Oostersebos – RA Prinsenhofweg – LA Middendorp – LA Hankenhofweg – RA Europaweg –                Terug bij de beginpunt (rotonde)

Online kaartverkoop begonnen!

De online kaartverkoop voor de feestavonden op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli is begonnen. Op vrijdagavond treden de ‘Fortunate sons’ op en DJ Roy. Op zaterdagavond spelen de ‘Crazy Piano’s’ en komt Jannes. Kaarten voor de vrijdagavond kosten 12,50. Voor de zaterdagavond 17,50. Tot 1 juli in de voorverkoop daarna zijn ze 15 en 20 euro. Via de site van Eventree kun je kaarten kopen: www.eventree.nl

Aanmelden voor 1 mei

Fijn dat er nog steeds aanmeldingen voor de tuinen, versierde wagens, bogen en straatversiering binnenkomen. Het gaat zo een mooi feest worden deze zomer. Denk er aan om je aanmelding voor 1 mei 2022 door te geven via een van de formulieren op de website. Veel plezier met bouwen en versieren!

Groen licht…

Na twee keer afgelasting door corona…
Groen licht voor Zuidenveld Schoonebeek 2022


Het land gaat los. De beperkingen worden opgeheven. We kunnen de draad weer oppakken. De twee jaar geleden gestaakte voorbereidingen voor het Zuidenveldfeest kunnen worden hervat. Er vanuit gaande, en in de hoop, dat corona de komende maanden de kop niet opnieuw opsteekt; gaan we in juli samen Zuidenveld vieren. Als organisatie zijn we uiteraard blij dat er weer uitzicht is op een meer normaal leven.
Wij hopen dat u er samen met ons voor gaat en weer aan de slag gaat met het maken van straatversiering, de bouw van een praalwagen of een ereboog.
Wij verzoeken de buurten om opnieuw opgave te doen van aan te brengen straatversiering en de bouw van een praalwagen of boog. De twee jaar geleden ontvangen aanmeldingen zijn wellicht niet meer actueel.
Aanmelden kan bij onze secretaris via 06-29454729 of door een mail te sturen naar zuidenveld.schoonebeek@planet.nl. Ook voor nadere informatie of overleg kunt u hier terecht.
Als plaatselijke organisatie buigen wij ons samen met de Tentoonstellingsvereniging (TTV) nog over de invulling van het programma. Dat is uiteraard mede-afhankelijk van de financiële middelen die beschikbaar zijn en komen. Zo pakken wij de sponsoractie binnenkort weer op. Wij houden u op de hoogte via onze website en maandblad De Jaknikker.
Voor TTV staat inmiddels vast dat op de vrijdag de rundvee- en rijpaardenkeuring zal worden gehouden. Op de zaterdag is er dan ruimte voor de stamboekkeuring van Welshpony’s en Texeler schapen en uiteraard het concours hippique.

Op naar het Zuidenveld 2022….(?)

De dagelijkse besturen van de Tentoonstellingsvereniging Zuidenveld en de Stichting Zuidenveld Schoonebeek hebben samen gebrainstormd  over de vraag wanneer er weer een traditioneel Zuidenveldfeest kan worden georganiseerd. Een duidelijk antwoord daarop kon helaas niet worden gegeven. De intentie, insteek en hoop van beide besturen is overigens dat dit volgend jaar het geval zal zijn. Er is vertrouwen en hoop dat er volgend jaar weer een mooi evenement kan worden gehouden. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de mogelijk dan nog aanwezige beperkingen met betrekking tot de organisatie van evenementen. Er wordt weliswaar doorgegaan met de voorbereidingen en het maken van plannen.

Afgesproken is om in februari/maart als gezamenlijke organisatie weer bijeen te komen. Hopelijk is er dan meer duidelijkheid over de ontwikkelingen en vooruitzichten medio volgend jaar. Wij hopen dan besluiten te kunnen nemen m.b.t. Zuidenveld 2022 in Schoonebeek. Wij zullen dan zo snel mogelijk een al dan niet aangepast programma presenteren. Wij houden u op de hoogte!

Aanvankelijk stond het Zuidenveldfeest al in 2020 gepland. We waren al druk bezig met de voorbereidingen toen onverwacht het coronavirus in ons land uitbrak. Het betekende een streep door vele activiteiten. Dus ook het Zuidenveld. Alle reeds gestarte activiteiten, waaronder de straatversieringen en de bouw van bogen en praalwagens, moest abrupt worden gestaakt. In de hoop dat de draad een jaar later weer kon worden opgepakt.  Het bleek helaas ijdele hoop; want ook dit jaar kon het evenement geen doorgang vinden door de corona. Alle hoop is nu gevestigd op volgend jaar! Drie keer scheepsrecht…

Kleintje Zuidenveld op 10 juli 2021

Zuidenveld (b)lijkt er nu echt aan te komen… Na twee ‘verloren’ jaren, waarin geen festiviteiten konden/mochten worden gehouden; gaan we ervan uit dat er volgend jaar geen belemmeringen meer zijn voor evenementen. We rekenen er op dat volgend jaar de vlag weer kan worden uitgestoken en het glas kan worden geheven. Het twee keer uitgestelde Zuidenveldfeest staat inmiddels op de agenda voor 2022; van 6 tot en met 10 juli! De organisatie is er helemaal klaar voor en gaat ervan uit dat ook de bevolking de draad weer oppakt en de twee jaar geleden reeds gestarte voorbereidingen hervat.

Zaterdag 10 juli vanaf 16.00 uur: Feestelijk ‘Zuidenveld-rondje’ door het dorp
Op zaterdag 10 juli zullen we Schoonebeek laten weten dat het Zuidenveld er nu echt aankomt!
Om vier uur ’s middags starten we. Enkele wagens met muziek trekken kris kras door het dorp, waarbij een aantal stops wordt ingevoegd. Daarmee wordt aangekondigd dat het feest er echt aan gaat komen! Op het Pallertplein zal een historisch draaiorgel voor een stukje sfeer zorgen. Getracht wordt om ook een kinderdraaimolen te plaatsen in het dorpscentrum; maar dat is afhankelijk van het al dan niet krijgen van een vergunning daarvoor. Hopelijk komt u met de promotieactie al een beetje in de stemming om straks aan de slag te gaan en de voorbereiding voor het ‘Zuidenveld 100 +’ evenement, dat we nog tegoed hebben, weer op te pakken.

Op het kaartje is te zien welke straten we op 10 juli tijdens onze Zuidenveld-promo aandoen.

Rotonde Europaweg tot Spanjaarspad. Spanjaarspad wordt gevolgd tot Westerlanden, de Mente en vervolgens de Lauensteinstraat op. Vanaf de Lauensteinstraat richting Waterbies, met een lus weer terug naar De Beekpunge. Met een lus weer terug naar de Kerkhoflaan. Vervolgens richting Bongerd, Uithof, Andrieserf, De Kerfjes en Flintenpad. Dan door de Kooikerlaan, Flintenpad en de Liaslaan terug naar de Europaweg. Vanaf de Europaweg richting Prinsenhofweg, Middendorp, Albstraat naar de Beeklanden. Beekweg, EEG-laan, Duitslandlaan rond tot de EEG-laan. Daarna Beekweg, Beeklanden, de Slagen, het Schut door tot aan de Nieuw Amsterdamse weg, rotonde. Deze route wordt twee keer gereden.

‘Kleintje Zuidenveld’ op zaterdag 10 juli 2021

logo Zuidenveld Schoonebeek 2020

Zuidenveld komt naar u toe..

Na twee jaar achtereen het Zuidenveldfeest te hebben moeten afgelasten,  gaat de organisatie ervan uit dat er volgend jaar (2022) geen belemmeringen en beperkingen meer zijn om het feest door te laten gaan. Eind dit jaar hopen we de draad dan ook weer op te pakken.

Zaterdag 10 juli 2021, de dag waarop anders het Zuidenveld in Schoonebeek zou zijn,  wil de organisatie niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er zal die dag, vanaf vier uur ’s middags, een rondgang worden gemaakt. Om daarmee kenbaar te maken dat Schoonebeek het Zuidenveld niet kan en mag vergeten en dat we zeker van plan zijn om er volgend jaar samen met alle inwoners weer helemaal tegen aan te gaan om het eerder geplande en reeds in gang gezette feest gestalte te geven.

Binnenkort meer informatie over de promotie-actie oftewel het ‘Kleintje Zuidenveld’ op zaterdag 10 juli.                   

December 2020

De besturen van de Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld en de Stichting Zuidenveld Schoonebeek oriënteren zich op dit moment over de mogelijkheden om in juli 2021 het uitgestelde Zuidenveld 100-feest in Schoonebeek te houden.
Een aantal opties wordt vooralsnog open gehouden. Mochten er geen beperkingen meer zijn, dan zal het evenement in de oorspronkelijk geplande opzet worden gehouden.
Als er medio dit jaar toch nog beperkingen ten aanzien van de organisatie van evenementen zijn; dan zal aan een aangepast programma moeten worden gedacht. Bijvoorbeeld alternatieven voor de traditionele optocht, een openluchtfeest i.p.v. een feesttent. In het allerergste geval zal het feest opnieuw moeten worden afgeblazen. Maar dat hopen wij uiteraard niet en daar gaan we ook niet van uit!
Het is op dit moment allemaal nog wat onzeker hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt; maar wij vinden het niet goed om alleen maar af te wachten. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en eventuele plannen.
Wij wensen iedereen, ondanks de huidige situatie, goede kerstdagen en een gezond (feestjaar) 2021!

TTV Het Zuidenveld
Grietje Naber (voorz.)
Ina Albring (secr.)

St. Zuidenveld Schoonebeek
Harrie Timmerman (voorz.)
Trijn Finke (secr.)