Aanmelden bogen-straatversiering-wagen

Hebt u uw buurt of straat al aangemeld voor de straatversiering? Als dat nog niet is gebeurd; geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij zijn bezig om de routes voor de optocht en de kijkroute vast te stellen. En we willen hierbij zo veel mogelijk rekening houden met de straks tijdens het Zuidenveld aanwezige versiering en verlichting. Dus: bent u van plan om straatversiering aan te brengen of een boog te bouwen; geef dit dan aan ons door. Hetzelfde geldt voor deelname aan de optocht.