December 2020

De besturen van de Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld en de Stichting Zuidenveld Schoonebeek oriënteren zich op dit moment over de mogelijkheden om in juli 2021 het uitgestelde Zuidenveld 100-feest in Schoonebeek te houden.
Een aantal opties wordt vooralsnog open gehouden. Mochten er geen beperkingen meer zijn, dan zal het evenement in de oorspronkelijk geplande opzet worden gehouden.
Als er medio dit jaar toch nog beperkingen ten aanzien van de organisatie van evenementen zijn; dan zal aan een aangepast programma moeten worden gedacht. Bijvoorbeeld alternatieven voor de traditionele optocht, een openluchtfeest i.p.v. een feesttent. In het allerergste geval zal het feest opnieuw moeten worden afgeblazen. Maar dat hopen wij uiteraard niet en daar gaan we ook niet van uit!
Het is op dit moment allemaal nog wat onzeker hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt; maar wij vinden het niet goed om alleen maar af te wachten. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en eventuele plannen.
Wij wensen iedereen, ondanks de huidige situatie, goede kerstdagen en een gezond (feestjaar) 2021!

TTV Het Zuidenveld
Grietje Naber (voorz.)
Ina Albring (secr.)

St. Zuidenveld Schoonebeek
Harrie Timmerman (voorz.)
Trijn Finke (secr.)