20 november informatieavond Zuidenveld 2020 (verslag bijgevoegd)

Woensdag 20 november om 20.00 uur in Herberg de Witte Olifant is er een informatie avond voor iedereen over het komende Zuidenveld 2020 in Schoonebeek.

We hebben een kort verslag van de avond toegevoegd

Met de grote opkomst tijdens de informatie avond voor de mensen uit Schoonebeek in de ‘Witte Olifant’ waren we als organiserend comité erg blij! Het is altijd weer spannend of er na 8 jaar weer voldoende animo is om een mooi feest neer te zetten. Het programma is in hoofdlijnen toegelicht omdat nog niet alle onderdelen definitief zijn. Zodra er iets is vastgelegd zal dat op de website te vinden zijn. Vaste onderdelen die in elk geval door zullen gaan zijn de opening, die plaats zal vinden op woensdagavond, de optocht op de donderdagavond, twee feestavonden op vrijdag- en zaterdagavond, de kerkdienst op zondagmorgen en de taptoe op zondagmiddag. Uiteraard heeft de 100-jarige tentoonstellingsvereniging ook van alles georganiseerd. Hier werd op deze avond een korte toelichting op gegeven. En inmiddels heeft de feestelijke aftrap voor de leden in Emmen al plaatsgevonden. Ook belangrijk is de Zuidenveld competitie tussen de 8-kernen (voormalige 8-kamp competitie). Deze onderdelen zullen ook zodra deze definitief zijn bekend gemaakt worden. Eén onderdeel de wagen, komt zeker terug. De volgorde en thema’s voor de diverse kernen zijn op de website te zien.