Op naar het Zuidenveld 2022….(?)

De dagelijkse besturen van de Tentoonstellingsvereniging Zuidenveld en de Stichting Zuidenveld Schoonebeek hebben samen gebrainstormd  over de vraag wanneer er weer een traditioneel Zuidenveldfeest kan worden georganiseerd. Een duidelijk antwoord daarop kon helaas niet worden gegeven. De intentie, insteek en hoop van beide besturen is overigens dat dit volgend jaar het geval zal zijn. Er is vertrouwen en hoop dat er volgend jaar weer een mooi evenement kan worden gehouden. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de mogelijk dan nog aanwezige beperkingen met betrekking tot de organisatie van evenementen. Er wordt weliswaar doorgegaan met de voorbereidingen en het maken van plannen.

Afgesproken is om in februari/maart als gezamenlijke organisatie weer bijeen te komen. Hopelijk is er dan meer duidelijkheid over de ontwikkelingen en vooruitzichten medio volgend jaar. Wij hopen dan besluiten te kunnen nemen m.b.t. Zuidenveld 2022 in Schoonebeek. Wij zullen dan zo snel mogelijk een al dan niet aangepast programma presenteren. Wij houden u op de hoogte!

Aanvankelijk stond het Zuidenveldfeest al in 2020 gepland. We waren al druk bezig met de voorbereidingen toen onverwacht het coronavirus in ons land uitbrak. Het betekende een streep door vele activiteiten. Dus ook het Zuidenveld. Alle reeds gestarte activiteiten, waaronder de straatversieringen en de bouw van bogen en praalwagens, moest abrupt worden gestaakt. In de hoop dat de draad een jaar later weer kon worden opgepakt.  Het bleek helaas ijdele hoop; want ook dit jaar kon het evenement geen doorgang vinden door de corona. Alle hoop is nu gevestigd op volgend jaar! Drie keer scheepsrecht…