Optocht met aanvulling….

De optocht, vast onderdeel van het Zuidenveldfeest, krijgt dit jaar in Schoonebeek  een wat andere opzet. De traditionele stoet van praalwagens wordt voorafgegaan c.q. ingeluid met drie min of meer op zich zelf staande onderdelen, te weten:                                                                                           

a) Presentatie van plaatselijke ondernemers    

b) Show van 100 jaar transport en vervoer        

c) Presentatie Jeugd en Zuidenveld                                                                                                                                                                                      

Als u een bijdrage zou willen leveren aan één van genoemde onderdelen, bijvoorbeeld met een praalwagen óf een ’oud voertuig’ in het kader van honderd jaar transport en vervoer; neem dan contact met ons op via tel. 06-51627035 of stuur een mail naar info@zuidenveld.com (of via het aanmeldformulier op de site).