Streep door Zuidenveld 2020

Streep door Zuidenveld 2020
Er komt dit jaar geen Zuidenveld. De onlangs gestaakte voorbereidingen zullen niet worden hervat. De Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld en de Stichting Zuidenveld Schoonebeek hebben samen besloten tot afgelasting. Dit door de onzekerheid die er nog steeds bestaat hoe lang de coronacrisis voortduurt. De jubileumeditie van het Zuidenveld wordt, zo is besloten, een jaar opgeschoven. De organisatie noemt het belangrijk om het besluit nu al te nemen en bekend te maken om zo voor iedereen duidelijkheid te scheppen.
Uiteraard betreuren wij dit besluit te moeten nemen. Maar we denken dat iedereen er begrip voor heeft. ,,We gaan ervan uit de reeds gestarte voorbereidingen volgend voorjaar weer wordt opgepakt. Laten we hopen dat we in 2021 een goed Zuidenveld 100 kunnen vieren, zonder beperkingen.
De reeds aangegane afspraken en verplichtingen ten aanzien van het al geplande programma zullen in goed overleg aangehouden worden tot 2021. Dat geldt ondermeer ook voor de verpachtingen en contracten met het artiestenbureau. Er zijn nog wel een paar alternatieve mogelijkheden bekeken, maar die werden niet realistisch geacht.
Ook de geplande activiteiten van de jubileumcommissie worden opgeschort. Mogelijk zullen in het najaar, afhankelijk van de situatie, bepaalde activiteiten alsnog worden gehouden.
(Zie ook het artikel in Dagblad vh Noorden en de Emmer Courant van donderdag 9-4-’20)