Logo zuidenveld horizontaal met tekst

Uitnodiging Ledenvergadering dinsdag 18 april 2023

Op 28 maart hebben wij onze ledenvergadering gehad.

In de ledenvergadering is de statutenwijziging voorgesteld aan de leden en

deze is door de leden met algemene stemmen akkoord bevonden.

Voor bekrachtiging dient er een 2e ledenvergadering georganiseerd worden.

Deze ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 18 april, 20.00 uur

bij Manege Kuipers, Emmermarkeweg 18 te Veenoord.

Agenda:

1. Opening

2. Statutenwijziging

3. Rondvraag

4. Sluiting

Namens het Bestuur

Johan Scheltens en Annette Van der Zwan-Wenneker