Zuidenveld­competitie

Welke Zuidenveldkern gaat er dit jaar met de Zuidenveldbokaal vandoor? De Zuidenveldcompetitie is een spannende
strijd tussen de acht Zuidenveldkernen (Sleen, Zweeloo, Oosterhesselen, Coevorden, Schoonebeek, Emmen, Odoorn en Dalen). In onderstaande onderdelen kunnen teams uit de Zuidenveldkernen punten verzamelen. De kern die aan het eind de meeste punten heeft, wint de Zuidenveldbokaal. Kom ons aanmoedigen!

De onderdelen voor de Zuidenveldcompetitie dit jaar zijn:

Donderdag 30 juni

De Pubquiz bij Café de Buur’n. Vanwege een volle zaal kan hier geen publiek bij aanwezig zijn.

Woensdag 6 juli 

s’ Middags moeten de foto’s over het thema ‘Energie’ worden ingeleverd bij het ‘Oale Gemientehoes’. Daarna zijn ze daar voor iedereen te bezichtigen.

Om 19.00 uur is de fietscrosswedstrijd bij de ‘Derrick Crossers’. Publiek is hier van harte welkom.

0m 16.00 uur begint de Jeu de boule wedstrijd bij de Petanqueclub. Ook hier kunt u komen kijken!

Donderdag 7 juli 

De optocht waarin 4 wagens vanuit de kernen meedoen met als thema  ‘Bron van energie’ .                                                                  De loting voor de volgorde en thema’s van de wagen zijn als volgt:

  1. Odoorn                     Turf
  2.  Emmen                    Gas
  3.  Zweeloo                   Waterstof
  4. Schoonebeek           Olie
  5.  Dalen                        Windenergie
  6.  Oosterhesselen       Biogas
  7.  Coevorden               Paardenkracht
  8.  Sleen                         Zonne-energie

Vrijdag 8 juli 

Doen de kernen mee aan het onderdeel veekeuring. Dit is op het terrein van de Tentoonstellingsvereniging. Hier is iedereen van harte welkom om te komen kijken.

Zaterdag 9 juli 

Om 11 uur is er de zandstrooiwedstrijd in het ‘Aole Gemientehoes’.

Om 11 uur is ook het equipespringen op het terrein van de Tentoonstellingsvereniging.  Publiek is hier welkom.