Zuidenveld TTV

Bestuur Tentoonstellingsvereniging Zuidenveld

Van links naar rechts:   Grietje Naber (voorzitter), Jan Hendrik Meppelink, Roel Klasen, Harrie Lubbers, Albert Wilting (penningmeester), Ina Albring (secretaris), Annette van der Zwan

Hugo Kuiper en Joyce Van Dooren-Gaarthuis ontbreken op de foto.