Logo zuidenveld horizontaal met tekst

Deelnemende kernen

Gemeentewapen Zweeloo

Zweeloo

Het gebied van het huidige Zweeloo is al sinds zeer lange tijd bewoond. De oudste sporen van bewoning dateren uit ongeveer 7000 vChr. Eén van de opvallendste archeologische vondsten is een kringurnenveld van enkele duizenden jaren oud. In het wapen is het kringurnenveld weergegeven door de concentrische ringen. De achtergrond werd goud, aangezien het veld op zandgrond was gevonden. Het kruis in het wapen symboliseert het Christendom, dat hier vrij vroeg is gekomen. Gekozen is voor een slangenkopkruis om de moerassige gesteldheid van de bodem weer te geven.

Gemeentevlag Zweeloo
Gemeentewapen Dalen

Dalen

De adelaar in het wapen is afkomstig van het wapen van de familie Van Schoonebeek. De schoorsteenhaal is enerzijds een symbool voor de typische saksische boerderijen in de gemeente, anderzijds kwam een schoorsteenhaal voor in het wapen van de ter plaatse invloedrijke familie Ten Holte.

Gemeentevlag Dalen
Gemeentewapen Sleen

Sleen

De rampkoppen symboliseren de van oudsher belangrijke schapenteelt, tevens duiden ze op de drie dorpen in de gemeente, namelijk Sleen, Erm en Diphoorn en tenslotte op de drie grondsoorten in de gemeente. De Wildemannen slaan op de vroege bewoning van de streek.

Gemeentevlag Sleen
Gemeentewapen Coevorden

Coevorden

Van goud, met gebogen flanken van tegenhermelijn en beladen met een burcht van keel, met drie kantelen, gevoegd van sabel, de poort geopend van het veld, met kozijnen en opgetrokken valdeur, wederom van sabel, boven vergezeld van een adelaar van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren. Wapenspreuk: ‘’Multis periculeus supersum’’ in letters van sabel op een wit lint.

Gemeentevlag Coevorden
Gemeentewapen Odoorn

Odoorn

Het wapen beeldt de legende uit van de stad Hunsow, die op de rand van zand (goud) en veen (tegenhermelijn) heeft gelegen en die door de Noormannen verwoest zou zijn. Of de stad ooit heeft bestaan is onduidelijk, waarschijnlijk is het alleen een prehistorische dorp. Noormannen zijn er waarschijnlijk nooit geweest. Niettemin leeft de legende in de plaatselijke folkore. De schildhouders symboliseren net als in vele andere Drentse gemeenten de prehistorische bewoning.

Gemeentevlag Odoorn
Gemeentewapen Emmen

Emmen

De schuldverdeling geeft de totstandkoming van de gemeente weer uit vier oude markten, te weten Emmen en Westenesch, Weerdinge, Roswinkel en Noord- en Zuidbarge. De ploeg en de turfsteker geven de voornaamste middelen van bestaan weer ten tijde van de aanvraag.

Gemeentevlag Emmen
Gemeentewapen Schoonebeek

Schoonebeek

De beek is gecombineerd met de adelaar van de heren van Coevorden. Schoonebeek en Dalen behoorden tot 1795 tot het schoutambt van Coevorden.

Gemeentevlag Schoonebeek
Gemeentewapen Oosterhesselen

Oosterhesselen

Het kruis van het Sticht Utrecht symboliseert het feit dat Oosterhesselen een der eerste steunpunten was van het Christendom in Drenthe. Verder zit het wapen van de familie Clenke erin, stichters van de heerlijkheid De Klenke. De drie ramskoppen symboliseren het agrarische karakter van de gemeente, met name de schapenhouderij. Voor de drie dorpen, Oosterhesselen, Gees en Zwinderen, ieder een kop. De Schildhouders duiden op de prehistorische bewoning in de gemeente.

Gemeentevlag Oosterhesselen